Inzicht scheppen in uw productie

Wij verbinden mens, machine en methode om inzicht te scheppen in de prestaties van uw productie als basis voor verbeteringen.

Hoe mijn productie verbeteren?

Meten is weten, gissen is missen

Zonder actueel inzicht in de prestaties van uw productie, is het moeilijk om alle vormen van verliezen te identificieren en processen te verbeteren. Hierdoor bestaat het gevaar dat problemen zich blijven voordoen en het lastiger wordt om planning, levertijden en productiviteit te halen.
OEE (Overall Equipment Effectiveness) is een duidelijke, praktische en krachtige KPI (key performance indicator) die de prestaties van uw productieproces visualiseert door middel van grote verliezen te identificieren op vlak van:

  • Beschikbaarheid;
  • Prestatie;
  • Kwaliteit.

Beschikbaarheid meet de verliezen in relatie tot stilstanden. Prestaties meet de verliezen in relatie tot achterblijvende snelheid. Kwaliteit meet de verliezen op vlak van producten die niet kunnen worden vrijgegeven.
OEE zorgt ervoor dat u alle informatie krijgt die u nodig als basis om verbeteringen door te voeren.

Inzicht scheppen

OEE dient als communicatiemiddel en universele taal zodat verschillende disciplines en hiërarchieën gericht kunnen samenwerken.

De juiste prioriteiten

OEE helpt bij het nemen van beslissingen waarbij prioriteiten moeten worden gesteld op basis van feitelijke en correcte gegevens.

Basis tot verbeteren

OEE laat precies zien waar en wanneer verliezen zich voordoen. OEE streeft naar de meest ideale situatie, er is altijd ruimte voor verbetering.

Mens, machine en methode

We werken volgens het "3M" principe (Mens, Machine, Methode). Binnen een productieproces zijn mens, machine en methode primaire actoren die een impact hebben op de beschikbaarheid, prestatie en kwaliteit binnen het proces.
OEE combineert al deze factoren naar één KPI: OEE (%) = beschikbaarheid x prestatie x kwaliteit

Beschikbaarheid

De beschikbare productie tijd heeft te maken met alle soorten verliezen als gevolg van stilstanden (lijnstops). Dit kan komen door een slecht functionerende machine, gebrek aan materiaal of omsteltijden.

Prestatie

Prestaties richt zich op het verbeteren van de productie snelheid: de takt-tijd ofwel het harttitme van het process. Enkele voorbeelden die de prestaties beinvloeden zijn grondstoffen, operatoren, oude machines of nieuwe processen.

Kwaliteit

Kwaliteit is afhankelijk van het aantal eenheden die geproduceerd zijn en degene die uitgeleverd worden. Producten die opnieuw bewerkt moeten worden of lager gekwalificeerd worden, vallen onder productie verlies als gevolg van achterblijvende kwaliteit.

Voor iedere product/machine combinatie wordt het verwachtte aantal producten vastgesteld (machine snelheid). Tijdens productie worden alle stilstanden geregistreerd. Aan het einde van een run of ploeg wordt het aantal geproduceerde producten en de totale afkeur geregistreerd.

Gebaseerd op deze informatie kan de OEE berekend en gevisualiseerd worden .

Contact

Wil je graag een keer sparren of heb je al een idee waarin we kunnen ondersteunen, neem dan vooral contact op.

Waar zitten we

Kerkhofstraat 28, 2960 Brecht (op afspraak)

Bel ons

+32 473 31 7443